OKUMAK / MARCEL PROUST

Okumak, kitaplarla samimi ve iç açıcı bir dostluk kurmaktır.
Kitaplarla olan dostluk saftır ve onlarla olan dostluğun merasime ihtiyacı yoktur..
İstersek akşamı onlarla geçiririz, istersek veya çok defa istemeden ayrılırız.
Ama ayrılırken;
Hakkımda ne düşünecek?
Acaba bir patavatsızlık yaptım mı?
Benden hoşlanmadı mı?
Başkalarını bulunca beni unutacak mı?
Yeni dostlar edinip beni dışlayacak mı? gibi endişeler taşımadığımız saf, sakin ve doğal bir dostluk.
Görüşmek için ne randevuya lüzum vardır, ne de endişe ve gerilime.
İçten, gönülden ve sükut içinde bir kaynaşma.
Ve bir çeşit birbirimizle göz göze geliş ve baş başa kalış.
Marcel PROUST [1871-1922]