YABAN KAZLARININ UÇUŞU

Göç eden Yaban Kazlarının havada süzülürken “V” şeklinde bir formasyonla uçtuklarını görmüşsünüzdür…
Bilim adamları Yaban Kazlarının neden bu şekilde uçtuklarını araştırmışlar ve şu sonuçları çıkarmışlar:
1-
“V” şeklinde uçulduğunda, uçan her kuş, kanat çırptığında arkasındaki kuş için, onu kaldıran bir hava akımı yaratıyor. Böylece “V” şeklinde bir formasyonda uçan kaz grubu, birbirlerinin kanat çırpışları sonucu ortaya çıkan hava akımını kullanarak uçuş menzillerini % 70 oranında uzatıyor, yani tek başına gidebilecekleri maksimum yolu grup halinde neredeyse ikiye katlıyorlar.
Alınacak Ders:
Belli bir hedefi olan ve buna ulaşmak için bir araya gelen insanlar, hedeflerine daha kolay ve çabuk erişirler.

2- Bir kaz, “V” grubundan çıktığı anda uçmakta güçlük çekiyor. Çünkü diğer kuşların yarattığı hava akımının dışında kalmış oluyor. Bunun sonucunda, genellikle gruba geri dönüyor ve yoluna bu şekilde devam ediyor.
Alınacak Ders:
Sizinle aynı işi yapan veya aynı yöne gidenlerle bilgi alışverişini ve işbirliğini sürekli kılmakta fayda vardır.

3- Bu formasyonda yapılan bir uçuşta  “V” grubunun başında giden kaz hiç bir hava akımından yararlanamıyor. O yüzden diğerlerine oranla daha çabuk yoruluyor. Bu durumda en arkaya geçiyor ve bu defa hemen arkasındaki kaz lider konumuna geçiyor. Bu değişim sürekli yapılıyor; böylece her kaz, grubun her noktasında yer almış oluyor.
Alınacak Ders:
Yaptığınız her işi, yeri ve zamanı geldiğinde bir başkasına bırakmak gerekiyor. Ekip çalışması önemli.

4- Uçuş hızı yavaşladığında gerideki kuşlar, daha hızlı gitmek üzere öndekileri bağırarak uyarıyorlar.
Alınacak Ders:
İlerlemek ve yol almak için bazen başkalarının uyarılarına gereksinim duyarız. Bundan alınmamalı; tam aksine, böyle uyarıları sevinç ve takdirle karşılamalıyız.

5- Gruptaki bir kuş hastalanırsa, ya da bir avcı tarafından vurulup uçamayacak duruma gelirse; düşen kuşa yardım etmek üzere gruptan iki kaz ayrılıyor ve korumak üzere hasta veya yaralı kazın yanına gidiyor. Tekrar uçuncaya (ya da eğer ölürse, ölümüne) kadar onunla beraber yaralı kuşu asla terk etmiyorlar. Daha sonra kendilerine başka bir kaz grubu buluyorlar. Hiçbir kaz grubu, kendilerine bu şekilde katılmak isteyen kazları reddetmiyor…
Alınacak Ders:
Duyarlı olmak sadece insanlara özgü değil…

ALINTI

.