DÜNYA ÇAPINDA ANKET

Dünya çapında bir anket yapılmış ve ankette sadece bir soru sorulmuş:
Soru şöyle:
Lütfen dünyanın geri kalan kısmındaki yiyecek eksikliğine bir çözüm bulmakla ilgili kişisel görüşünüzü belirtiniz.”
Bu anket büyük bir başarısızlıkla sonuçlanmış.
Çünkü;
– Güney Amerika’daki insanlar “lütfen” kelimesinin ne anlama geldiğini bilmiyor.
– Amerikada‘ki insanlar “dünyanın geri kalan kısmı“nın ne anlama geldiğini bilmiyor.
– Afrika’da insanlar “yiyecek” kelimesinin ne anlama geldiğini bilmiyor.
– Batı Avrupa‘daki insanlar “eksiklik” kelimesinin ne anlama geldiğini bilmiyor.
– Orta Doğu’da ki insanlar “çözüm”ün ne anlama geldiğini bilmiyor.
– Ve Doğu Avrupa‘daki insanlar da “kişisel görüş“ün ne anlama geldiğini bilmiyor.

Reklam